Výstavba domu začíná tehdy, když se tvoří projektová dokumentace.

V rámci našich služeb provádíme komplexní vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu rodinných domů. Kromě samotného projektanta se na tvorbě projektu vašeho domu budou podílet i další projektoví specialisté navrhující jednotlivá řešení specifických částí objektu.

Projekt rodinného domu vytvoříme i pro vás

Potřebujete vytvořit projekt pro váš vysněný rodinný dům?

Projektové práce
od A do Z

  • Architektonický návrh
  • Projekt územnímu řízení
  • Projekt ke stavebnímu povolení
  • Projekt provedení stavby

Projektová dokumentace je úplný začátek

Provádíme kompletní vyhotovení projektové dokumentace

Nejprve shromáždíme podklady potřebné k vyprojektování vašeho vysněného rodinného domu, včetně geodetického zaměření stavebního pozemku a jeho nejbližšího okolí. Poté vytvoříme architektonický návrh stavby včetně 3D vizualizace exteriéru.

Pokud budete spokojeni, vytvoříme projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Dále zajistíme získání veškerých povolení od dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy a získáme souhlas od stavebního úřadu s realizací stavby. Vytvoříme také projektové dokumentace pro provedení stavby či realizační dokumentace stavby a v případě dodatečných změn vzniklých během výstavby zajistíme vytvoření projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Klademe důraz na vnější vzhled i na funkční uspořádání

Při naší práci se vždy snažíme v maximální možné míře vyhovět veškerým vašim přáním a požadavků. Důležitý je pro nás nejenom vnější vzhled stavby, ale také funkční uspořádání vnitřního obytného prostoru zajištujícího kvalitní rodinné bydlení.

Máte jasnou představu o návrhu vašeho rodinného domu? Výborně, pak se na ni zaměříme a budeme ji dále rozvíjet. V případě, že žádné představy nemáte, jsme schopni vám vytvořit vlastní architektonickou studii stavby. Podle vašich přání a požadavků budeme tento návrh měnit, dokud nenalezneme konečný vzhled a celkové řešení stavby. Z výsledků architektonick

Už několik let vám plníme sny v oblasti bydlení.
S projektem rodinného domu pomůžeme i vám.

NAPIŠTE NÁM

Tady všude jsme pomáhali

Pomůžeme s projektovou dokumentací i vám?

PODÍVEJTE SE

Naše certifikace