Začněte od základů

Ještě před tím, než začneme skládat cihlu k cihle, je potřeba připravit základovou desku. Jednoznačně jedna z nejdůležitějších částí jakékoliv stavby. Část na níž závisí kvalita a životnost vašeho nového domu i chalupy.

Pevné základy pro váš dům i domov

Vybudujme společně stabilní základy pro váš dům

4 důvody proč právě my

 • Přesnost
 • Pevnost
 • Rovinatost
 • Bytelnost

Pořádné základy jsou nejdůležitější

Postavíme váš dům i chatu na opravdu pevných základech

Stavba jakékoliv budovy začíná vždy od základů. A protože se rodinný dům staví zpravidla jednou za život, základy by měly být pevné, rovné, bytelné a správně dimenzované.

Základy každé stavby jsou tou nejdůležitější částí, na které závisí kvalita a zejména životnost dané budovy. Konstrukce základové desky je vždy ovlivněna terénními podmínkami staveniště, zvláště s přihlédnutím k typu a únosnosti podloží stavby. Jiný typ základů vyžaduje dřevostavba a zcela jiné provedení základové desky si žádá zděný dům.

Stabilní základovou desku vám zhotovíme na rovině i ve svahu. Vybudujeme základovou desku pro váš vysněný zděný, dřevěný i montovaný rodinný dům.

Od přípravy veškeré dokumentace až po finální betonáž samotné desky

V první řadě s vámi vše prokonzultujeme. Poté připravíme realizační dokumentaci pro stavbu desky a přesně vytyčíme stavbu geodetem. Po důkladné přípravě zrealizujeme nejen samotnou výstavbu základové desky, ale také zajistíme například přípravu napojení technických rozvodů sítí nebo realizaci kompletního zemnícího systému.

Naše spolupráce na základové desce v bodech:

 • konzultace projektu s klientem,
 • příprava realizační dokumentace pro stavbu základové desky,
 • přesné vytyčení stavby geodetem,
 • zemní práce - skrývka ornice, hloubení základových pásů,
 • realizace kompletního zemnícího systému,
 • příprava napojení technických rozvodů sítí a kanalizace pod základovou deskou,
 • dodávka a doprava veškerého materiálu na stavbu základové desky,
 • stavba základové desky,
 • izolace základové konstrukce (proti vodě, radonu).

Už několik let vám plníme sny v oblasti bydlení. S novým domem pomůžeme i vám.

NAPIŠTE NÁM

I zde jsme pomohli se základovou deskou

Vybudujeme stabilní základy i pro vás?

PODÍVEJTE SE

Naše certifikace